Chuyên mục kỹ thuật điện

Máy bơm nước và những thông số cơ bản

Máy bơm nước và những thông số cơ bản là những số liệu chủ yếu biểu thị đặc tính cơ bản bao gồm: (1) lưu lượng Q; (2) cột nước H; (3) công suất N; (4) số vòng quay n và (5) độ cao hút nước cho phép hs…

Những thông số này nhà sản xuất máy bơm nước đã ghi sẵn trên nhãn hiệu máy hoặc theo tài liệu kỹ thuật là đường đặc tuyến biểu thị lương lượng – cột áp – hiệu suất vv…

Máy bơm nước và những thông số cơ bản

1. Lưu lượng Q

Lưu lượng là thể tích khối chất lỏng được máy bơm nước bơm lên trong một đơn vị thời gian Q (l/s, m3/s, m3/ h ). Thể tích có thể là m3 hoặc lit, còn thời gian có thể tính là giây hoặc giờ

2. Cột áp H

Cột áp của máy bơm nước là năng lượng truyền cho một đơn vị khối lượng chất lỏng qua nó. Năng lượng đó bằng hiệu số năng lượng đơn vị của chất lỏng ở cửa ra và cửa vào của máy bơm. Khi ống hút và ống đẩy có cùng đường kính, thì v1 = v2, cột nước toàn phần bằng cột nước áp kế của máy bơm.

Nếu áp suất trên bề mặt chất lỏng ở hai bể là khác nhau thì cần phải khắc phục hiệu số áp suất Δp = p2 – p1 và các tổn thất thủy lực trên 2 ống, khi đó tổng cột nước cần phải sản ra là (3):

3. Công suất N

Trên nhãn hiệu thường ghi công suất trục máy bơm. Đó là công suất động cơ truyền cho trục của máy bơm N. h –  là hiệu suất của máy bơm.

Ngoài công suất trục máy bơm còn có công suất thực tế máy bơm truyền cho chất lỏng để nâng một lưu lượng Q(m3/s) lên một độ cao H(m) gọi là công suất hữu ích N(hi): N(hi) = 9,81QH, (KW).

4. Vòng quay n (v/p)

Máy bơm cần phải vận hành ở chế độ có hiệu suất gần với giá trị cực đại. Được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân: cung cấp nước cho vùng thiếu nước và đưa nước lên khu khống chế tưới tự chảy, bơm tiêu nước cho vùng bị ngập, hạ mực nước ngầm vv..

Trong lĩnh vức tưới tiêu, bơm cánh quạt được dùng rộng rãi. Việc sử dụng đúng loại máy bơm nước cho phép nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm đáng kể chi phí năng lượng tiêu thụ vận hành.

Xem thêm: Máy bơm hỏa tiễn Franklin

Back to top button