Ổ cắm phích cắm công tắc Công nghiệp Schneider 56 Series

Ổ cắm phích cắm công tắc Công nghiệp Schneider 56 Series – Schneider Industrial Switch, Plugs & Sockets. Với thông số kỹ thuật rõ ràng giúp dễ dàng lựa chọn ổ cắm Schneider, phích cắm Schneider và công tắc Schneider phù hợp nhu cầu công việc

Ổ cắm phích cắm công tắc Công nghiệp Schneider 56 Series

Ổ cắm phích cắm công tắc Công nghiệp Schneider 56 Series – Schneider Industrial Switch, Plugs & Sockets. Với thông số kỹ thuật rõ ràng giúp dễ dàng lựa chọn ổ cắm Schneider, phích cắm Schneidercông tắc Schneider phù hợp nhu cầu công việc. Giá tham khảo theo sau:

Giá Ổ cắm phích cắm công tắc Công nghiệp Schneider 56 Series

Ổ cắm, phích cắm Công nghiệp Schneider – 56 Series | Schneider Industrial Plugs & Sockets
STT | ItemHình | FigureMã Sản Phẩm | ReferenceSố Cực | PoleDòng | Current (A)Điện Áp | Voltage (A)Kiểu PIN | Pin ConfigĐơn giá | Unit Price (VNĐ)
I. PLUG, IP66, 56 Series
1S56P310GY3P10A250VA530.000
2S56P313GY3P13A250V420.000
3S56P315GY3P15A250VA643.000
4S56P315RPGY3P15A250V600.000
5S56P320GY3P20A250VH710.000
6S56P332GY3P32A250VB745.000
7S56P420GY4P20A500VL821.000
8S56P432GY4P32A500VN952.000
9S56P450GY4P50A500VP952.000
10S56P520GY5P20A500VR952.000
11S56P532GY5P32A500VS1.436.000
12S56P540GY5P40A500VT1.436.000
II. SWITCH SOCKET OUTLET, IP66, 56 Series
1S56C310GY3P10A250VA899.000
2S56C313GY3P13A250V899.000
3S56C315GY3P15A250VB1.312.000
4S56C315RPGY3P15A250V1.312.000
5S56C320GY3P20A250VH1.191.000
6S56C332GY3P32A250VI1.728.000
7S56C420GY4P20A500VL1.728.000
8S56C432GY4P32A500VN1.728.000
9S56C450GY4P50A500VP2.073.000
10S56C520GY5P20A500VR3.109.000
11S56C532GY5P32A500VS3.247.000
12S56C540GY5P40A500VT3.247.000
III. SURFACE SOCKET W.O ENCLOSURE, IP66, 56 Series
1S56SO310LEGY3P10A250VA342.000
2S56SO313LEGY3P13A250V426.000
3S56SO315LEGY3P15A250VB367.000
4S56SO320LEGY3P20A250VH485.000
5S56SO332LEGY3P32A250VI556.000
6S56SO420LEGY4P20A500VL479.000
7S56SO432LEGY4P32A500VN588.000
8S56SO450LEGY4P50A500VP626.000
9S56SO520LEGY5P20A500VR1.370.000
10S56SO532LEGY5P32A500VS1.370.000
11S56SO540LEGY5P40A500VT1.370.000
IV. SURFACE SOCKET W. ENCLOSURE, IP66, 56 Series
1S56SO310GY3P10A250VA453.000
2S56SO313GY3P13A250V477.000
3S56SO315GY3P15A250VB764.000
4S56SO315RPGY3P15A250V923.000
5S56SO320GY3P20A250VH845.000
6S56SO332GY3P32A250VI943.000
7S56SO420GY4P20A500VL943.000
8S56SO432GY4P32A500VN1.136.000
9S56SO450GY4P50A500VP1.223.000
10S56SO520GY5P20A500VR1.481.000
11S56SO532GY5P32A500VS1.481.000
12S56SO540GY5P40A500VT1.481.000
Công tắc, hộp cách ly Công nghiệp Schneider – 56 Series | Schneider Industrial Switch & Isolator
STT | ItemHình | FigureMã Sản Phẩm | ReferenceSố Cực | PoleDòng | Current (A)Điện Áp | Voltage (A)Đơn giá | Unit Price (VNĐ)
V. SWITCH W.O ENCLOSURE, IP66, 56 Series
1S56SW110LEGY1P10A250V332.000
2S56SW120LEGY1P20A250V345.000
3S56SW132LEGY1P32A250V436.000
4S56SW220LEGY2P20A500V464.000
5S56SW232LEGY2P32A500V458.000
6S56SW250LEGY3P50A500V620.000
7S56SW310LEGY3P10A500V531.000
8S56SW316LEGY3P16A500V546.000
9S56SW320LEGY3P20A500V547.000
10S56SW332LEGY3P32A500V547.000
11S56SW350LEGY3P50A500V1.000.000
12S56SW363LEGY3P63A500V1.000.000
VI. SWITCH W. ENCLOSURE, IP66, 56 Series
1S56SW110GY1P10A250V444.000
2S56SW120GY1P20A250V532.000
3S56SW132GY1P32A250V583.000
4S56SW150GY1P50A250V583.000
5S56SW163GY1P63A250V680.000
6S56SW210GY2P10A500V680.000
7S56SW220GY2P20A500V680.000
8S56SW232GY2P32A500V680.000
9S56SW250GY2P50A500V878.000
10S56SW263GY2P63A500V878.000
11S56SW310GY3P10A500V641.000
12S56SW316GY3P16A500V768.000
13S56SW320GY3P20A500V982.000
14S56SW332GY3P32A500V982.000
15S56SW350GY3P50A500V1.111.000
16S56SW363GY3P63A500V1.111.000
VII. ISOLATOR, IP66, 56 Series
1WHS20_GY1P20A250V653.000
2WHS35_GY1P35A250V699.000
3WHD20_GY2P20A500V689.000
4WHD35_GY2P35A500V728.000
5WHD55_GY2P55A500V941.000
6WHT20_GY3P20A440V729.000
7WHT35_GY3P35A440V953.000
8WHT55_GY3P55A440V1.098.000
9WHT63_GY3P63A440V1.233.000
10WHT80_GY3P80A440V1.990.000
STT | ItemHình | FigureMã Sản Phẩm | ReferenceMô tả | DescriptionĐơn giá | Unit Price (VNĐ)
VIII. MOUNTING ENCLOSURE, 56 Series
156ES1GY1G thin box, for Series 5698.000
2S56ES2GY2G thin box, for Series 56132.000
3S56E1GY1G thick box, for Series 56111.000
4S56E2GY2G thick box, for Series 56232.000
Ổ cắm phích cắm công tắc Công nghiệp Schneider 56 Series
Ổ cắm phích cắm công tắc Schneider 56 Series

Ổ cắm phích cắm công tắc Công nghiệp Schneider 56 Series – Ổ cắm, phích cắm, công tắc Công nghiệp Schneider, 56 Series | Schneider Industrial Switch, Plugs & Sockets

  • Standard: BS 3767, BS 5490 & IEC 60529
  • The 56 Series is suitable for heavy
  • industrial environments with five different protection
  • capabilities – Hose Proof, Dust Proof, Crash Proof,
  • UV Resistance and Chemical Resistance

Ghi chú: Bảng giá đã bao gồm 10% thuế GTGT

Back to top button