Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series

Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series – O cam cong nghiep Schnieder – Industrial Plugs & Sockets. Đầy đủ chủng loại, màu sắc, từ 3 cực đến 5 cực, dòng cắt và điện áp đa dạng với thông số chi tiết để dễ dàng lựa chọn.

Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series

Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series – O cam cong nghiep Schnieder – Industrial Plugs & Sockets. Đầy đủ chủng loại, màu sắc, từ 3 cực đến 5 cực, dòng cắt và điện áp đa dạng với thông số chi tiết để dễ dàng lựa chọn. Xin tham khảo bảng giá ổ cắm công nghiệp Schneider và phích cắm công nghiệp schneider theo sau:

Thông số Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series

Ổ cắm, phích cắm Công nghiệp Schneider – PK Series | Schneider Industrial Plugs & Sockets – PK Series
STT | ItemHình | FigureMã Sản Phẩm | ReferenceSố Cực | PoleDòng | Current (A)Điện Áp | Voltage (A)Đơn giá | Unit Price (VNĐ)
I. IP44, WANDER PLUG, PK Series
1PKE16M4233P16A200-250V109.000
2PKE32M4233P32A200-250V183.000
3PKE16M4344P16A380-415V130.000
4PKE32M4344P32A380-415V210.000
5PKE16M4355P16A380-415V157.000
6PKE32M4355P32A380-415V237.000
II. IP67, WANDER PLUG, PK Series
1PKE16M7233P16A200-250V280.000
2PKE32M7233P32A200-250V375.000
3813783P63A200-250V826.000
4813903P125A200-250V1.920.000
5PKE16M7344P16A380-415V305.000
6PKE32M7344P32A380-415V400.000
7813824P63A380-415V873.000
8813944P125A380-415V1.982.000
9PKE16M7355P16A380-415V342.000
10PKE32M7355P32A380-415V435.000
11813835P63A380-415V921.000
12813955P125A380-415V2.032.000
III. IP44, CONNECTOR, PK Series
1PKF16M4233P16A200-250V149.000
2PKF32M4233P32A200-250V222.000
3PKF16M4344P16A380-415V169.000
4PKF32M4344P32A380-415V265.000
5PKF16M4355P16A380-415V192.000
6PKF32M4355P32A380-415V332.000
IV. IP67, CONNECTOR, PK Series
1PKF16M7233P16A200-250V293.000
2PKF32M7233P32A200-250V414.000
3814783P63A200-250V925.000
4814903P125A200-250V2.480.000
5PKF16M7344P16A380-415V328.000
6PKF32M7344P32A380-415V448.000
7814824P63A380-415V982.000
8814944P125A380-415V2.715.000
9PKF16M7355P16A380-415V382.000
10PKF32M7355P32A380-415V487.000
11814835P63A380-415V1.162.000
12814955P125A380-415V2.843.000
V. IP44, PANEL MOUNTED SOCKET, PK Series
1PKF16G4233P16A200-250V148.000
2PKF32G4233P32A200-250V216.000
3PKF16G4344P16A380-415V166.000
4PKF32G4344P32A380-415V239.000
5PKF16G4355P16A380-415V180.000
6PKF32G4355P32A380-415V274.000
VI. IP67, PANEL MOUNTED SOCKET, PK Series
1PKF16G7233P16A200-250V312.000
2PKF32G7233P32A200-250V405.000
3816783P63A200-250V779.000
4816903P125A200-250V1.927.000
5PKF16G7344P16A380-415V359.000
6PKF32G7344P32A380-415V434.000
7816824P63A380-415V844.000
8816944P125A380-415V2.006.000
9PKF16G7355P16A380-415V410.000
10PKF32G7355P32A380-415V463.000
11816835P63A380-415V906.000
12816955P125A380-415V2.278.000
VII. IP44, WALL MOUNTED SOCKET, PK Series
1PKF16W4233P16A200-250V201.000
2PKF32W4233P32A200-250V316.000
3PKF16W4344P16A380-415V252.000
4PKF32W4344P32A380-415V349.000
5PKF16W4355P16A380-415V261.000
6PKF32W4355P32A380-415V362.000
VIII. IP67, WALL MOUNTED SOCKET, PK Series
1PKF16W7233P16A200-250V403.000
2PKF32W7233P32A200-250V540.000
3811783P63A200-250V1.176.000
4811903P125A200-250V3.024.000
5PKF16W7344P16A380-415V446.000
6PKF32W7344P32A380-415V556.000
7811824P63A380-415V1.220.000
8811944P125A380-415V3.167.000
9PKF16W7355P16A380-415V516.000
10PKF32W7355P32A380-415V656.000
11811835P63A380-415V1.345.000
12811955P125A380-415V3.250.000
Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series
Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series

Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series – Ổ cắm, phích cắm Công nghiệp Schneider, PK Series

  • Tiêu chuẩn: IEC 60309
  • Được thiết kế dùng trong các điều kiện khắc nghiệt.
  • Thích hợp dùng trong các ngành công nghiệp máy, nhà máy điện & các ngành xây dựng.
  • Dễ lắp đặt và an toàn cao.
  • Được làm bằng vật liệu polyamid, chịu nhiệt và độ cách điện cao.
  • Vị trí kết nối 6h

Ghi chú: Bảng giá Thiết bị điện Schneider đã bao gồm 10% thuế GTGT

Back to top button