Ổ cắm và Phích cắm công nghiệp MPE

Ổ cắm MPE và Phích cắm công nghiệp MPE có nhiều mẫu mã, loại gắn tường, di động có kẹp cố định cáp, loại gắn tủ bảng điện vv.. dòng từ 16A đến 125A, thiết kế đến cực, IP44 và IP67

Xem Catalogue và bảng giá Ổ cắm và Phích cắm công nghiệp MPE

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-015

 • Phích cắm công nghiệp MPE có vị trí cực nối đất: 6h
 • Dòng điện định mức: 16A
 • Số cực: 5
 • Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²
 • 16A-380V-415V-3P+N+E-IP44
Phích cắm công nghiệp MPE
Phích cắm công nghiệp MPE

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0142

 • Vị trí cực nối đất: 6h
 • Dòng điện định mức: 16A
 • Số cực: 4
 • Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²
 • 16A-380-415V-3P+E-IP67

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0152

 • Vị trí cực nối đất: 6h
 • Dòng điện định mức: 16A
 • Ổ cắm MPE có số cực: 5
 • Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²
 • 16A-380V-415V-3P+N+E-IP67

Ổ cắm công nghiệp MPE loại cố định bắt trên bảng điện MPN-313

 • Vị trí cực nối đất: 6h
 • Dòng điện định mức: 16A
 • Số cực: 3
 • Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²
 • 16A-240V-2P+E-IP44

Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện MPN-315

 • Vị trí cực nối đất: 6h
 • Dòng điện định mức: 16A
 • Số cực: 5
 • Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²
 • 16A-380V-415V-3P+N+E-IP44

"<yoastmark

Ổ cắm cố định bắt trên tường MPN-1452

 • Ổ cắm MPE có vị trí cực nối đất: 6h
 • Dòng điện định mức: 125A
 • Số cực: 4
 • Tiết diện định mức dây cáp: 16-50 mm²
 • 125A-240-415V-3P+N+E-IP67
Back to top button