Hộp đấu nối chuyên dùng ngoài trời Samwha

Hộp đấu nối chuyên dùng ngoài trời Samwha – Thiet bi dien Samwha gồm có: Model MTC-ON Trong mạng điện 3 pha 4 dây. Tại mỗi cột đèn chỉ 1 dây pha và 1 dây N được nối ra đèn. 2 dây pha không dùng đến được nối bằng MTC-ON. Model MTC-MINI Trong mạng điện 3 pha 4 dây.

Hộp đấu nối chuyên dùng ngoài trời Samwha
Hộp đấu nối chuyên dùng ngoài trời Samwha

Hộp đấu nối chuyên dùng ngoài trời Samwha

Hộp đấu nối chuyên dùng ngoài trời Samwha – Thiet bi dien Samwha gồm có: Model MTC-ON Trong mạng điện 3 pha 4 dây. Tại mỗi cột đèn chỉ 1 dây pha và 1 dây N được nối ra đèn. 2 dây pha không dùng đến được nối bằng MTC-ON. Model MTC-MINI Trong mạng điện 3 pha 4 dây. Tại mỗi cột đèn dùng bộ MTCmini để nối 1 dây pha và 1 dây N và đưa đầu dây ra đèn. MTC-Mini không được trang bị ELCB bên trong. Model MTC-3N Trong mạng điện 3 pha 4 dây. Tại mỗi cột đèn dùng bộ MTC-3N để nối 1 dây pha và 1 dây N và đưa đầu dây ra đèn. MTC-3N được trang bị ELCB bên trong

Hộp đấu nối chuyên dùng ngoài trời Samwha
HìnhSTTMã đặt hàngMô tả Giá (VNĐ)
1MTC-ONHộp đấu nối chuyên dùng ngoài trời Samwha:
Trong mạng điện 3 pha 4 dây. Tại mỗi cột đèn chỉ 1 dây pha và 1 dây N được nối ra đèn. 2 dây pha không dùng đến được nối bằng MTC-ON
300.000
2MTC-MINIHộp đấu nối chuyên dùng ngoài trời Samwha:
Trong mạng điện 3 pha 4 dây. Tại mỗi cột đèn dùng bộ MTCmini để nối 1 dây pha và 1 dây N và đưa đầu dây ra đèn. MTC-Mini không được trang bị ELCB bên trong
468.000
3MTC-3NHộp đấu nối chuyên dùng ngoài trời Samwha:
Trong mạng điện 3 pha 4 dây. Tại mỗi cột đèn dùng bộ MTC-3N để nối 1 dây pha và 1 dây N và đưa đầu dây ra đèn. MTC-3N được trang bị ELCB bên trong
1.010.000
Back to top button