Nút nhấn có đèn IDEC loại lồi

Bảng giá nút nhấn có đèn IDEC loại lồi (Convex push button switch) nhấn nhả, nhấn giữ: Tiếp điểm 1NO, 2NO, 1NC-1NO vv..

Nút nhấn có đèn IDEC loại lồi

Bảng giá nút nhấn có đèn IDEC loại lồi (Convex push button switch), nút nhấn nhả, nút nhấn giữ: nút nhấn Idec có tiếp điểm 1NO, 2NO, 1NC-1NO vv.. Thiết bị điện IDEC, YW SERIES Ф22, giá từ 106.000đ

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI LỒI, NHẤN NHẢ – NHẤN GIỮ, YW SERIES Ф22
STT | ItemHình | ImageMã hàng | ModelĐặc tính kỹ thuật | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
Tiếp điểm | Contact typeNguồn cấp | Power supply
I. NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI LỒI, NHẤN NHẢ
1YW1L-M2E10QM3 (R, Y, A, W)1NO220V AC/DC106,000
2YW1L-M2E10QM3G1NO220V AC/DC131,000
3YW1L-M2E10QM3 (S, PW)1NO220V AC/DC136,000
4YW1L-M2E20QM3 (R, Y, A, W)2NO220V AC/DC134,000
5YW1L-M2E20QM3G2NO220V AC/DC159,000
6YW1L-M2E20QM3 (S, PW)2NO220V AC/DC165,000
7YW1L-M2E11QM3 (R, Y, A, W)1NC-1NO220V AC/DC134,000
8YW1L-M2E11QM3G1NC-1NO220V AC/DC159,000
9YW1L-M2E11QM3 (S, PW)1NC-1NO220V AC/DC165,000
10YW1L-M2E10Q4 (R, Y, A, W)1NO24V AC/DC106,000
11YW1L-M2E10Q4G1NO24V AC/DC131,000
12YW1L-M2E10Q4 (S, PW)1NO24V AC/DC136,000
13YW1L-M2E20Q4 (R, Y, A, W)2NO24V AC/DC134,000
14YW1L-M2E20Q4G2NO24V AC/DC159,000
15YW1L-M2E20Q4 (S, PW)2NO24V AC/DC165,000
16YW1L-M2E11Q4 (R, Y, A, W)1NC-1NO24V AC/DC134,000
17YW1L-M2E11Q4G1NC-1NO24V AC/DC159,000
18YW1L-M2E11Q4 (S, PW)1NC-1NO24V AC/DC165,000
G: Xanh lá cây – R: Đỏ – Y: Vàng – W: Trắng – A: Hổ phách – S: Xanh da trời – PW: Trắng sáng
STT | ItemHình | ImageMã hàng | ModelĐặc tính kỹ thuật | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
Tiếp điểm | Contact typeNguồn cấp | Power supply
II. NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI LỒI, NHẤN GiỮ
1YW1L-A2E10QM3 (R, Y, A, W)1NO220V AC/DC131,000
2YW1L-A2E10QM3G1NO220V AC/DC152,000
3YW1L-A2E10QM3 (S, PW)1NO220V AC/DC155,000
4YW1L-A2E20QM3 (R, Y, A, W)2NO220V AC/DC159,000
5YW1L-A2E20QM3G2NO220V AC/DC180,000
6YW1L-A2E20QM3 (S, PW)2NO220V AC/DC183,000
7YW1L-A2E11QM3 (R, Y, A, W)1NC-1NO220V AC/DC159,000
8YW1L-A2E11QM3G1NC-1NO220V AC/DC180,000
9YW1L-A2E11QM3 (S, PW)1NC-1NO220V AC/DC183,000
10YW1L-A2E10Q4 (R, Y, A, W)1NO24V AC/DC131,000
11YW1L-A2E10Q4G1NO24V AC/DC152,000
12YW1L-A2E10Q4 (S, PW)1NO24V AC/DC155,000
13YW1L-A2E20Q4 (R, Y, A, W)2NO24V AC/DC159,000
14YW1L-A2E20Q4G2NO24V AC/DC180,000
15YW1L-A2E20Q4 (S, PW)2NO24V AC/DC183,000
16YW1L-A2E11Q4 (R, Y, A, W)1NC-1NO24V AC/DC159,000
17YW1L-A2E11Q4G1NC-1NO24V AC/DC180,000
18YW1L-A2E11Q4 (S, PW)1NC-1NO24V AC/DC183,000
G: Xanh lá cây – R: Đỏ – Y: Vàng – W: Trắng – A: Hổ phách – S: Xanh da trời – PW: Trắng sáng

Nút nhấn có đèn IDEC loại lồi

Ghi chú: Bảng giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT

Back to top button