Tụ đề và tụ ngậm cho động cơ và máy bơm

Tụ đềtụ ngậm cho động cơ và máy bơm nước, gồm tụ điện màu xanh, nhôm vv..

Tụ đề động cơ được chế tạo theo kiểu tụ không phân cực với chức năng tăng moment khởi động của Motor trong khoảng thời gian nhất định, ngoài ra, thiết bị điện này còn giúp động cơ có thể tắt và mở thông qua thiết bị (Mặt vít) tích hợp trong động cơ.

Tụ ngậm động cơ là tụ không phân cực có chức năng đảm bảo ổn định nguồn điện trong thời gian động cơ hoạt động, chọn đúng thông số giúp động cơ sẽ bị không bị “giật” kho hoạt động.

Các loại tụ đề và tụ ngậm cho động cơ và máy bơm
Các loại tụ đề và tụ ngậm cho động cơ và máy bơm

Tụ ngậm CBB65 10uF đến 60uF

STTSản phẩmĐVTĐơn giáQuy cách
1Tụ ngậm CBB65 – 10uF – 370VACCái                 21,000100 cái/thùng
2Tụ ngậm CBB65 – 15uF – 370VACCái                 25,000100 cái/thùng
3Tụ ngậm CBB65 – 20uF – 370VACCái                 29,000100 cái/thùng
4Tụ ngậm CBB65 – 25uF – 370VACCái                 34,000100 cái/thùng
5Tụ ngậm CBB65 – 30uF – 370VACCái                 36,000100 cái/thùng
6Tụ ngậm CBB65 – 35uF – 370VACCái                 42,000100 cái/thùng
7Tụ ngậm CBB65 – 40uF – 370VACCái                 46,000100 cái/thùng
8Tụ ngậm CBB65 – 45uF – 370VACCái                 50,000100 cái/thùng
9Tụ ngậm CBB65 – 50uF – 370VACCái                 53,000100 cái/thùng
10Tụ ngậm CBB65 – 55uF – 370VACCái                 56,000100 cái/thùng
11Tụ ngậm CBB65 – 60uF – 370VACCái                 58,000100 cái/thùng

Tụ điện VIM nhựa

STTSản phẩmĐVTĐơn giáQuy cách
TỤ ĐIỆN VIM NHỰA CBB60 – 350VAC
1CBB60 – 10uF – 350VACCái                 16,000100 cái/thùng
2CBB60 – 16uF – 350VACCái                 22,000100 cái/thùng
3CBB60 – 20uF – 350VACCái                 25,000100 cái/thùng
4CBB60 – 25uF – 350VACCái                 31,000100 cái/thùng
5CBB60 – 30uF – 350VACCái                 33,000100 cái/thùng
6CBB60 – 35uF – 350VACCái                 39,000100 cái/thùng
7CBB60 – 40uF – 350VACCái                 44,000100 cái/thùng
8CBB60 – 45uF – 350VACCái                 50,000100 cái/thùng
9CBB60 – 50uF – 350VACCái                 56,000100 cái/thùng
10CBB60 – 60uF – 350VACCái                 64,000100 cái/thùng
STTSản phẩmĐVTĐơn giáQuy cách
TỤ VIM NHỰA CBB60 – 450VAC
1CBB60 -10uF – 450VACCái                 21,000100 cái/thùng
2CBB60 -16uF – 450VACCái                 27,000100 cái/thùng
3CBB60 -20uF – 450VACCái                 30,000100 cái/thùng
4CBB60 -25uF – 450VACCái                 37,000100 cái/thùng
5CBB60 -30uF – 450VACCái                 40,000100 cái/thùng
6CBB60 -35uF – 450VACCái                 45,000100 cái/thùng
7CBB60 -40uF – 450VACCái                 51,000100 cái/thùng
8CBB60 -45uF – 450VACCái                 56,000100 cái/thùng
9CBB60 -50uF – 450VACCái                 61,000100 cái/thùng
10CBB60 -60uF – 450VACCái                 73,000100 cái/thùng

Tụ đề máy bơm và động cơ màu xám

STTSản phẩmĐVTĐơn giáQuy cách
TỤ ĐỀ MÀU XÁM CD60 – 250VAC
1Tụ đề – ABS – 200 – 250VACCái                 29,000100 cái/thùng
2Tụ đề – ABS – 300 – 250VACCái                          –
3Tụ đề – ABS – 800 – 250VACCái                 58,000100 cái/thùng
TỤ ĐỀ MÀU XÁM CD60 – 125VAC
4Tụ đề – ABC – 400 – 125VACCái                 29,000100 cái/thùng
5Tụ đề – ABC – 600 – 125VACCái                 36,000100 cái/thùng
6Tụ đề – ABC – 800 – 125VACCái                 43,000100 cái/thùng
7Tụ đề – ABC – 1,000 – 125VACCái                 58,000100 cái/thùng
8Tụ đề – ABC – 1,200 – 125VACCái                 65,000100 cái/thùng

Tụ nhôm có dây và không dây

STTSản phẩmĐVTĐơn giáQuy cách
TỤ NHÔM CÓ DÂY CBB60-C – 450VAC
1CBB60-C -10uF – 450VACCái                 28,000100 cái/thùng
2CBB60-C -15uF – 450VACCái                 32,000100 cái/thùng
3CBB60-C -20uF – 450VACCái                 36,000100 cái/thùng
4CBB60-C -25uF – 450VACCái                 45,00050 cái/thùng
5CBB60-C -30uF – 450VACCái                 46,00050 cái/thùng
6CBB60-C -35uF – 450VACCái                 52,00050 cái/thùng
7CBB60-C -40uF – 450VACCái                 58,00050 cái/thùng
8CBB60-C -50uF – 450VACCái                 69,00050 cái/thùng
9CBB60-C -60uF – 450VACCái                 82,00050 cái/thùng
10CBB60-C -70uF – 450VACCái                 90,00050 cái/thùng
11CBB60-C -80uF – 450VACCái                 98,00050 cái/thùng
12CBB60-C -100uF-450VACCái               114,00050 cái/thùng
TỤ NHÔM KHÔNG DÂY CBB65-450VAC
13CBB65 – 10uF – 450VACCái                 29,000100 cái/thùng
14CBB65 – 15uF – 450VACCái                 34,000100 cái/thùng
15CBB65 – 20uF – 450VACCái                 39,000100 cái/thùng
16CBB65 – 25uF – 450VACCái                 45,000100 cái/thùng
17CBB65 – 30uF – 450VACCái                 48,00050 cái/thùng
18CBB65 – 35uF – 450VACCái                 53,00050 cái/thùng
19CBB65 – 40uF – 450VACCái                 59,00050 cái/thùng
20CBB65 – 45uF – 450VACCái                 65,00050 cái/thùng
21CBB65 – 50uF – 450VACCái                 70,00050 cái/thùng
22CBB65 – 60uF – 450VACCái                 83,00050 cái/thùng

Bảng giá tụ đề Motor màu xanh

STTSản phẩmĐVTĐơn giáQuy cách
TỤ ĐỀ MÀU XANH CD60 – 125VAC
1CD60 – 200 MFD – 125VACCái                 34,000100 cái/thùng
2CD60 – 300 MFD – 125VACCái                 39,000100 cái/thùng
3CD60 – 400 MFD – 125VACCái                 45,000100 cái/thùng
4CD60 – 500 MFD – 125VACCái                 52,000100 cái/thùng
5CD60 – 600 MFD – 125VACCái                 57,000100 cái/thùng
TỤ ĐỀ MÀU XANH CD60 – 250VAC
6CD60 – 200 MFD – 250VACCái                 44,000100 cái/thùng
7CD60 – 300 MFD – 250VACCái                 52,000100 cái/thùng
8CD60 – 400 MFD – 250VACCái                 63,000100 cái/thùng
9CD60 – 600 MFD – 250VACCái                 79,000100 cái/thùng
10CD60 – 800 MFD – 250VACCái               102,00050 cái/thùng
Back to top button