Tụ đề và tụ ngậm cho động cơ và máy bơm

Liên hệ: 093-824-8589

Mô tả

Tụ đềtụ ngậm cho động cơ và máy bơm nước, gồm tụ điện màu xanh, nhôm vv..

Tụ đề động cơ được chế tạo theo kiểu tụ không phân cực với chức năng tăng moment khởi động của Motor trong khoảng thời gian nhất định, ngoài ra, thiết bị điện này còn giúp động cơ có thể tắt và mở thông qua thiết bị (Mặt vít) tích hợp trong động cơ.

Tụ ngậm động cơ là tụ không phân cực có chức năng đảm bảo ổn định nguồn điện trong thời gian động cơ hoạt động, chọn đúng thông số giúp động cơ sẽ bị không bị “giật” kho hoạt động.

Các loại tụ đề và tụ ngậm cho động cơ và máy bơm
Các loại tụ đề và tụ ngậm cho động cơ và máy bơm

Tụ ngậm CBB65 10uF đến 60uF

STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
1 Tụ ngậm CBB65 – 10uF – 370VAC Cái                  21,000 100 cái/thùng
2 Tụ ngậm CBB65 – 15uF – 370VAC Cái                  25,000 100 cái/thùng
3 Tụ ngậm CBB65 – 20uF – 370VAC Cái                  29,000 100 cái/thùng
4 Tụ ngậm CBB65 – 25uF – 370VAC Cái                  34,000 100 cái/thùng
5 Tụ ngậm CBB65 – 30uF – 370VAC Cái                  36,000 100 cái/thùng
6 Tụ ngậm CBB65 – 35uF – 370VAC Cái                  42,000 100 cái/thùng
7 Tụ ngậm CBB65 – 40uF – 370VAC Cái                  46,000 100 cái/thùng
8 Tụ ngậm CBB65 – 45uF – 370VAC Cái                  50,000 100 cái/thùng
9 Tụ ngậm CBB65 – 50uF – 370VAC Cái                  53,000 100 cái/thùng
10 Tụ ngậm CBB65 – 55uF – 370VAC Cái                  56,000 100 cái/thùng
11 Tụ ngậm CBB65 – 60uF – 370VAC Cái                  58,000 100 cái/thùng

Tụ điện VIM nhựa

STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
TỤ ĐIỆN VIM NHỰA CBB60 – 350VAC
1 CBB60 – 10uF – 350VAC Cái                  16,000 100 cái/thùng
2 CBB60 – 16uF – 350VAC Cái                  22,000 100 cái/thùng
3 CBB60 – 20uF – 350VAC Cái                  25,000 100 cái/thùng
4 CBB60 – 25uF – 350VAC Cái                  31,000 100 cái/thùng
5 CBB60 – 30uF – 350VAC Cái                  33,000 100 cái/thùng
6 CBB60 – 35uF – 350VAC Cái                  39,000 100 cái/thùng
7 CBB60 – 40uF – 350VAC Cái                  44,000 100 cái/thùng
8 CBB60 – 45uF – 350VAC Cái                  50,000 100 cái/thùng
9 CBB60 – 50uF – 350VAC Cái                  56,000 100 cái/thùng
10 CBB60 – 60uF – 350VAC Cái                  64,000 100 cái/thùng
STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
TỤ VIM NHỰA CBB60 – 450VAC
1 CBB60 -10uF – 450VAC Cái                  21,000 100 cái/thùng
2 CBB60 -16uF – 450VAC Cái                  27,000 100 cái/thùng
3 CBB60 -20uF – 450VAC Cái                  30,000 100 cái/thùng
4 CBB60 -25uF – 450VAC Cái                  37,000 100 cái/thùng
5 CBB60 -30uF – 450VAC Cái                  40,000 100 cái/thùng
6 CBB60 -35uF – 450VAC Cái                  45,000 100 cái/thùng
7 CBB60 -40uF – 450VAC Cái                  51,000 100 cái/thùng
8 CBB60 -45uF – 450VAC Cái                  56,000 100 cái/thùng
9 CBB60 -50uF – 450VAC Cái                  61,000 100 cái/thùng
10 CBB60 -60uF – 450VAC Cái                  73,000 100 cái/thùng

Tụ đề máy bơm và động cơ màu xám

STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
TỤ ĐỀ MÀU XÁM CD60 – 250VAC
1 Tụ đề – ABS – 200 – 250VAC Cái                  29,000 100 cái/thùng
2 Tụ đề – ABS – 300 – 250VAC Cái                           –
3 Tụ đề – ABS – 800 – 250VAC Cái                  58,000 100 cái/thùng
TỤ ĐỀ MÀU XÁM CD60 – 125VAC
4 Tụ đề – ABC – 400 – 125VAC Cái                  29,000 100 cái/thùng
5 Tụ đề – ABC – 600 – 125VAC Cái                  36,000 100 cái/thùng
6 Tụ đề – ABC – 800 – 125VAC Cái                  43,000 100 cái/thùng
7 Tụ đề – ABC – 1,000 – 125VAC Cái                  58,000 100 cái/thùng
8 Tụ đề – ABC – 1,200 – 125VAC Cái                  65,000 100 cái/thùng

Tụ nhôm có dây và không dây

STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
TỤ NHÔM CÓ DÂY CBB60-C – 450VAC
1 CBB60-C -10uF – 450VAC Cái                  28,000 100 cái/thùng
2 CBB60-C -15uF – 450VAC Cái                  32,000 100 cái/thùng
3 CBB60-C -20uF – 450VAC Cái                  36,000 100 cái/thùng
4 CBB60-C -25uF – 450VAC Cái                  45,000 50 cái/thùng
5 CBB60-C -30uF – 450VAC Cái                  46,000 50 cái/thùng
6 CBB60-C -35uF – 450VAC Cái                  52,000 50 cái/thùng
7 CBB60-C -40uF – 450VAC Cái                  58,000 50 cái/thùng
8 CBB60-C -50uF – 450VAC Cái                  69,000 50 cái/thùng
9 CBB60-C -60uF – 450VAC Cái                  82,000 50 cái/thùng
10 CBB60-C -70uF – 450VAC Cái                  90,000 50 cái/thùng
11 CBB60-C -80uF – 450VAC Cái                  98,000 50 cái/thùng
12 CBB60-C -100uF-450VAC Cái                114,000 50 cái/thùng
TỤ NHÔM KHÔNG DÂY CBB65-450VAC
13 CBB65 – 10uF – 450VAC Cái                  29,000 100 cái/thùng
14 CBB65 – 15uF – 450VAC Cái                  34,000 100 cái/thùng
15 CBB65 – 20uF – 450VAC Cái                  39,000 100 cái/thùng
16 CBB65 – 25uF – 450VAC Cái                  45,000 100 cái/thùng
17 CBB65 – 30uF – 450VAC Cái                  48,000 50 cái/thùng
18 CBB65 – 35uF – 450VAC Cái                  53,000 50 cái/thùng
19 CBB65 – 40uF – 450VAC Cái                  59,000 50 cái/thùng
20 CBB65 – 45uF – 450VAC Cái                  65,000 50 cái/thùng
21 CBB65 – 50uF – 450VAC Cái                  70,000 50 cái/thùng
22 CBB65 – 60uF – 450VAC Cái                  83,000 50 cái/thùng

Bảng giá tụ đề Motor màu xanh

STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
TỤ ĐỀ MÀU XANH CD60 – 125VAC
1 CD60 – 200 MFD – 125VAC Cái                  34,000 100 cái/thùng
2 CD60 – 300 MFD – 125VAC Cái                  39,000 100 cái/thùng
3 CD60 – 400 MFD – 125VAC Cái                  45,000 100 cái/thùng
4 CD60 – 500 MFD – 125VAC Cái                  52,000 100 cái/thùng
5 CD60 – 600 MFD – 125VAC Cái                  57,000 100 cái/thùng
TỤ ĐỀ MÀU XANH CD60 – 250VAC
6 CD60 – 200 MFD – 250VAC Cái                  44,000 100 cái/thùng
7 CD60 – 300 MFD – 250VAC Cái                  52,000 100 cái/thùng
8 CD60 – 400 MFD – 250VAC Cái                  63,000 100 cái/thùng
9 CD60 – 600 MFD – 250VAC Cái                  79,000 100 cái/thùng
10 CD60 – 800 MFD – 250VAC Cái                102,000 50 cái/thùng
Back to top button