Cáp điện lực hạ thế CXV Cadivi

Dây cáp điện Cadivi – Cáp CXV

Cáp điện lực hạ thế CXV Cadivi | CXV Cadivi low voltage cable: 10601: Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 0.6/1kV – TCVN 5935, 1 Lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC. 10602: Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 0.6/1kV – TCVN 5935, 2 Lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC

Cáp Cadivi CXV 0.6/1kV – TCVN 5935, 1 Lõi, cáp Cadivi ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC. 10602: Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 0.6/1kV – TCVN 5935, 2 Lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC. 10603: Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 0.6/1kV – TCVN 5935, 3 Lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC. 10604: Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 0.6/1kV – TCVN 5935, 4 Lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC. Liên hệ để có giá dây điện Cadivi tốt nhất.

==> BẢNG GIÁ CÁP CADIVI ÁP DỤNG 2021

Dây cáp điện Cadivi
Dây cáp điện Cadivi

Bảng giá Cáp điện Cadivi | Cáp điện lực hạ thế CXV Cadivi

10601: Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 0.6/1kV – TCVN 5935, 1 Lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC
STTMã Sản PhẩmTên Sản PhẩmĐVTĐơn giá (VNĐ)
11060101Cáp CXV-1 (1×7/0.425) – 0.6/1kAmét3.609
21060102CXV-1.5 (1×7/0.52) – 0.6/1kAmét4.694
31060103CXV-2 (1×7/0.6) – 0.6/1kAmét5.778
41060104CXV-2.5 (1×7/0.67) – 0.6/1kAmét6.816
51060105CXV-3.5 (1×7/0.8) – 0.6/1kAmét9.350
61060106Cáp CXV-4 (1×7/0.85) – 0.6/1kAmét10.304
71060107CXV-5.5 (1×7/1) – 0.6/1kAmét13.520
81060108CXV-6 (1×7/1.04) – 0.6/1kAmét14.446
91060109CXV-8 (1×7/1.2) – 0.6/1kAmét18.569
101060110CXV-10 (1×7/1.35) – 0.6/1kAmét22.814
111060111CXV-11 (1×7/1.4) – 0.6/1kAmét24.310
121060112CXV-14 (1×7/1.6) – 0.6/1kAmét31.136
131060113CXV-16 (1×7/1.7) – 0.6/1kAmét34.782
141060114CXV-22 (1×7/2) – 0.6/1kAmét47.405
151060115CXV-25 (1×7/2.14) – 0.6/1kAmét53.950
161060116CXV-30 (1×7/2.3) – 0.6/1kAmét61.804
171060117CXV-35 (1×7/2.52) – 0.6/1kAmét73.491
181060118CXV-38 (1×7/2.6) – 0.6/1kAmét78.073
191060119CXV-50 (1×19/1.8) – 0.6/1kAmét101.635
201060120CXV-60 (1×19/2) – 0.6/1kAmét124.262
211060121CXV-70 (1×19/2.14) – 0.6/1kAmét141.933
221060141CXV-75 (1×19/2.25) – 0.6/1kAmét156.145
231060122Cáp CXV-80 (1×19/2.3) – 0.6/1kAmét163.345
241060123CXV-95 (1×19/2.52) – 0.6/1kAmét195.415
251060124CXV-100 (1×19/2.6) – 0.6/1kAmét207.664
261060125CXV-120 (1×19/2.03) – 0.6/1kAmét247.401
271060126CXV-125 (1×19/2.9) – 0.6/1kAmét256.471
281060127CXV-150 (1×37/2.3) – 0.6/1kAmét316.591
291060128CXV-185 (1×37/2.52) – 0.6/1kAmét379.423
301060129CXV-200 (1×37/2.6) – 0.6/1kAmét403.640
311060130CXV-240 (1×61/2.25) – 0.6/1kAmét497.607
321060131CXV-250 (1×61/2.3) – 0.6/1kAmét519.393
331060132CXV-300 (1×61/2.52) – 0.6/1kAmét622.991
341060133CXV-325 (1×61/2.6) – 0.6/1kAmét662.074
351060134CXV-400 (1×61/2.9) – 0.6/1kAmét821.398
361060135CXV-500 (1×61/3.2) – 0.6/1kAmét997.271
371060136CXV-630 (1×61/3.61) – 0.6/1kAmét1.263.746
381060137CXV-800 (1×61/4.1) – 0.6/1kAmét1.626.339

10602: Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 0.6/1kV – TCVN 5935, 2 Lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC

STTMã Sản PhẩmTên Sản PhẩmĐVTĐơn giá (VNĐ)
11060201CXV-2×1 (2×7/0.425) – 0.6/1kAmét9.098
21060202CXV-2×1.5 (2×7/0.52) – 0.6/1kAmét11.463
31060203CXV-2×2 (2×7/0.6) – 0.6/1kAmét13.801
41060204CXV-2×2.5 (2×7/0.67) – 0.6/1kAmét16.063
51060205CXV-2×3.5 (2×7/0.8) – 0.6/1kAmét21.786
61060206CXV-2×4 (2×7/0.85) – 0.6/1kAmét23.843
71060207CXV-2×5.5 (2×7/1) – 0.6/1kAmét30.762
81060208CXV-2×6 (2×7/1.04) – 0.6/1kAmét32.725
91060209CXV-2×8 (2×7/1.2) – 0.6/1kAmét41.514
101060210CXV-2×10 (2×7/1.35) – 0.6/1kAmét50.584
111060211CXV-2×11 (2×7/1.4) – 0.6/1kAmét53.856
121060212CXV-2×14 (2×7/1.6) – 0.6/1kAmét68.162
131060213CXV-2×16 (2×7/1.7) – 0.6/1kAmét77.418
141060214CXV-2×22 (2×7/2) – 0.6/1kAmét103.037
151060215CXV-2×25 (2×7/2.14) – 0.6/1kAmét115.940
161060216CXV-2×30 (2×7/2.3) – 0.6/1kAmét132.116
171060217CXV-2×35 (2×7/2.52) – 0.6/1kAmét155.771
181060218CXV-2×38 (2×7/2.6) – 0.6/1kAmét164.934
191060219CXV-2×50 (2×19/1.8) – 0.6/1kAmét213.087
201060220CXV-2×60 (2×19/2) – 0.6/1kAmét259.743
211060221CXV-2×70 (2×19/2.14) – 0.6/1kAmét295.554
221060222CXV-2×80 (2×19/2.3) – 0.6/1kAmét339.405
231060223CXV-2×95 (2×19/2.52) – 0.6/1kAmét405.229
241060224CXV-2×100 (2×19/2.6) – 0.6/1kAmét430.007
251060225CXV-2×120 (2×19/2.03) – 0.6/1kAmét513.035
261060226CXV-2×125 (2×19/2.9) – 0.6/1kAmét531.267
271060227CXV-2×150 (2×37/2.3) – 0.6/1kAmét655.435
281060228CXV-2×185 (2×37/2.52) – 0.6/1kAmét784.465
291060229Cáp CXV-2×200 (2×37/2.6) – 0.6/1kAmét835.142
301060230Cáp CXV-2×240 (2×61/2.25) – 0.6/1kAmét1.027.191
311060231Cáp CXV-2×250 (2×61/2.3) – 0.6/1kAmét1.072.726
321060232Cáp CXV-2×300 (2×61/2.52) – 0.6/1kAmét1.285.812
331060233Cáp CXV-2×325 (2×61/2.6) – 0.6/1kAmét1.367.157
341060234Cáp CXV-2×400 (2×61/2.9) – 0.6/1kAmét1.695.716

10603: 0.6/1kV – TCVN 5935, 3 Lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC

STTMã Sản PhẩmTên Sản PhẩmĐVTĐơn giá (VNĐ)
11060301CXV-3×1 (3×7/0.425) – 0.6/1kAmét11.435
21060302CXV-3×1.5 (3×7/0.52) – 0.6/1kAmét14.801
31060303CXV-3×2 (3×7/0.6) – 0.6/1kAmét18.130
41060304CXV-3×2.5 (3×7/0.67) – 0.6/1kAmét21.318
61060305CXV-3×3.5 (3×7/0.8) – 0.6/1kAmét29.359
71060306CXV-3×4 (3×7/0.85) – 0.6/1kAmét32.164
81060307CXV-3×5.5 (3×7/1) – 0.6/1kAmét42.075
91060308CXV-3×6 (3×7/1.04) – 0.6/1kAmét44.880
101060309CXV-3×8 (3×7/1.2) – 0.6/1kAmét57.596
111060310CXV-3×10 (3×7/1.35) – 0.6/1kAmét70.780
121060311CXV-3×11 (3×7/1.4) – 0.6/1kAmét75.548
131060312CXV-3×14 (3×7/1.6) – 0.6/1kAmét96.118
141060313CXV-3×16 (3×7/1.7) – 0.6/1kAmét109.395
151060314CXV-3×22 (3×7/2) – 0.6/1kAmét147.450
161060315CXV-3×25 (3×7/2.14) – 0.6/1kAmét166.804
171060316CXV-3×30 (3×7/2.3) – 0.6/1kAmét190.553
181060317CXV-3×35 (3×7/2.52) – 0.6/1kAmét225.709
191060318CXV-3×38 (3×7/2.6) – 0.6/1kAmét239.267
201060319CXV-3×50 (3×19/1.8) – 0.6/1kAmét311.075
211060320CXV-3×60 (3×19/2) – 0.6/1kAmét379.984
221060321CXV-3×70 (3×19/2.14) – 0.6/1kAmét432.251
241060322CXV-3×80 (3×19/2.3) – 0.6/1kAmét497.794
251060323CXV-3×95 (3×19/2.52) – 0.6/1kAmét596.530
261060324CXV-3×100 (3×19/2.6) – 0.6/1kAmét633.276
271060325CXV-3×120 (3×19/2.03) – 0.6/1kAmét753.891
281060326CXV-3×125 (3×19/2.9) – 0.6/1kAmét781.099
291060327CXV-3×150 (3×37/2.3) – 0.6/1kAmét964.640
301060328CXV-3×185 (3×37/2.52) – 0.6/1kAmét1.155.380
311060329CXV-3×200 (3×37/2.6) – 0.6/1kAmét1.231.489
321060330CXV-3×240 (3×61/2.25) – 0.6/1kAmét1.516.383
331060331CXV-3×250 (3×61/2.3) – 0.6/1kAmét1.582.207
341060332CXV-3×300 (3×61/2.52) – 0.6/1kAmét1.896.554
351060333CXV-3×325 (3×61/2.6) – 0.6/1kAmét2.017.356
361060334CXV-3×400 (3×61/2.9) – 0.6/1kAmét2.502.154

10604: 0.6/1kV – TCVN 5935, 4 Lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC

STTMã Sản PhẩmTên Sản PhẩmĐVTĐơn giá (VNĐ)
11060401CXV-4×1 (4×7/0.425) – 0.6/1kAmét11.435
21060402CXV-4×1.5 (4×7/0.52) – 0.6/1kAmét14.801
31060403CXV-4×2 (4×7/0.6) – 0.6/1kAmét18.130
41060404CXV-4×2.5 (4×7/0.67) – 0.6/1kAmét21.318
61060405CXV-4×3.5 (4×7/0.8) – 0.6/1kAmét29.359
71060406CXV-4×4 (4×7/0.85) – 0.6/1kAmét32.164
91060408CXV-4×6 (4×7/1.04) – 0.6/1kAmét44.880
101060409CXV-4×8 (4×7/1.2) – 0.6/1kAmét57.596
111060410CXV-4×10 (4×7/1.35) – 0.6/1kAmét70.780
121060411CXV-4×11 (4×7/1.4) – 0.6/1kAmét75.548
131060412CXV-4×14 (4×7/1.6) – 0.6/1kAmét96.118
141060413CXV-4×16 (4×7/1.7) – 0.6/1kAmét109.395
151060414CXV-4×22 (4×7/2) – 0.6/1kAmét147.450
161060415CXV-4×25 (4×7/2.14) – 0.6/1kAmét166.804
171060416CXV-4×30 (4×7/2.3) – 0.6/1kAmét190.553
181060417CXV-4×35 (4×7/2.52) – 0.6/1kAmét225.709
191060418CXV-4×38 (4×7/2.6) – 0.6/1kAmét239.267
201060419CXV-4×50 (4×19/1.8) – 0.6/1kAmét311.075
211060420CXV-4×60 (4×19/2) – 0.6/1kAmét379.984
221060421CXV-4×70 (4×19/2.14) – 0.6/1kAmét432.251
241060422CXV-4×80 (4×19/2.3) – 0.6/1kAmét497.794
251060423CXV-4×95 (4×19/2.52) – 0.6/1kAmét596.530
261060424CXV-4×100 (4×19/2.6) – 0.6/1kAmét633.276
271060425CXV-4×120 (4×19/2.03) – 0.6/1kAmét753.891
281060426CXV-4×125 (4×19/2.9) – 0.6/1kAmét781.099
291060427CXV-4×150 (4×37/2.3) – 0.6/1kAmét964.640
301060428CXV-4×185 (4×37/2.52) – 0.6/1kAmét1.155.380
311060429CXV-4×200 (4×37/2.6) – 0.6/1kAmét1.231.489
321060430Cáp CXV-4×240 (4×61/2.25) – 0.6/1kAmét1.516.383
331060431Cáp CXV-4×250 (4×61/2.3) – 0.6/1kAmét1.582.207
341060432Cáp CXV-4×300 (4×61/2.52) – 0.6/1kAmét1.896.554
351060433Cáp CXV-4×325 (4×61/2.6) – 0.6/1kAmét2.017.356
361060434Cáp CXV-4×400 (4×61/2.9) – 0.6/1kAmét2.502.154

Cáp điện lực hạ thế CXV Cadivi | CXV Cadivi low voltage cable

Ghi chú: Bảng giá Cáp điện lực hạ thế CXV Cadivi đã bao gồm 10% thuế GTGT | Note: VAT included.

Back to top button