Máy bơm nước Ebara CDX – 2CD – 2CDX Series

Máy bơm nước Ebara CDX – 2CD – 2CDX Series. Toàn bộ đầu máy bơm Ebara CDX – 2CD – 2CDX Series bằng INOX 304 – Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90 độ C

Máy bơm nước Ebara CDX Series

Vật liệu đầu bơm bằng INOX 304- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90 độ C, ứng dụng:bơm chuyển nước nóng, lạnh – sử dụng cho hệ thống bơm tăng áp – Booster – thiết kế cho hệ thống điều hòa, trao đổi nhiệt, ứng dụng trong tưới, tiêu, rửa lọc – Bơm dung dịch có độ ăn mòn (Tùy chọn thêm)  ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng và công nghiệp thực phẩm

Máy bơm Ebara 2CD và 2CDX Seires

Các dòng máy bơm Ebara 2CD và 2CDX với ưu điểm kết cấu chắc chắn, mạnh mẽ nhưng thiết kế lại nhỏ gọn đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường trên toàn thế giới, ứng dụng để tăng áp lực đẩy của dòng nước, tưới tiêu vườn, nông nghiệp vv..

Máy bơm nước Ebara CDX - 2CD - 2CDX Series
Máy bơm nước Ebara CDX – 2CD – 2CDX Series

Thông số và giá tham khảo

Mã sản phẩm bơm trục ngangNguồn/Nhiêṭ đô ̣bơm đươc̣ (V/°C) – kW – HP –  áp (m) – lít/min – Họng hút thoát – Đơn giá
1 CDXM 70/05220/60 – 0,37kW 0,5HP – áp (m) 20.7-15 – 20-90 lít/min – 42-34 – Đơn giá 6,700,000
2 CDX 70/05380/60 0,37kW 0,5HP – áp (m) 20.7-15 – 20-90 lít/min 42-34 – Đơn giá 6,750,000
3 CDX 70/07380/60 0,55kW 0,75HP – áp (m) 25 – 19 – 20-90 lít/min 42-34 – Đơn giá 7.346.000
4 CDXM 90/10220/60 0,75kW 1HP – áp (m) 30.3-19.5 – 20-110 lít/min 42-34 – Đơn giá 7,600,000
5 CDX 90/10380/60 0,75kW 1HP – áp (m) 30.3-19.5 – 20-110 lít/min 42-34 – Đơn giá 7,900,000
6 CDXM 120/07220/60 0,55kW 0,75HP – áp (m) 20.5-12.5 – 50-180 lít/min 42-34 – Đơn giá 7,500,000
7 CDX 120/07380/60 0,55kW 0,7HP – áp (m) 20.5-12.5 – 50-180 lít/min 42-34 – Đơn giá 7,220,000
8 CDXM 120/12220/90 0,9kW 1,2HP – áp (m) 29.5-19.5 – 50-160 lít/min 42-34 – Đơn giá 8,580,000
9 CDX 120/12380/90 0,9kW 1,2HP – áp (m) 29.5-19.5 – 50-160 lít/min 42-34 – Đơn giá 8,950,000
10 CDXM 120/20220/90 1,5kW 2HP – áp (m) 37.5-28.6 – 50-160 lít/min 49-34 – Đơn giá 11,040,000
11 CDX 120/20380/90 1,5kW 2HP – áp (m) 37.5-28.6 – 50-160 lít/min 49-34 – Đơn giá 11,800,000
12 CDXM 200/12220/90 0,9kW 1,2HP – áp (m) 20.6-12.5 – 80-250 lít/min 49-34 – Đơn giá 9,280,000
13 CDX 200/12380/90 0,9kW 1,2HP – áp (m) 20.6-12.5 – 80-250 lít/min 49-34 – Đơn giá 9,510,000
14 CDXM 200/20220/90 1,5kW 2HP – áp (m) 31-23 – 80-250 lít/min 49-34 – Đơn giá 10,890,000
15 CDX 200/20380/90 1,5kW 2HP – áp (m) 80-250 80-250 lít/min 49-34 – Đơn giá 11,050,000
16 CDX 200/25380/90 1,85kW 2,5HP – áp (m) 31 – 23 80-250 lít/min 49-34 – Đơn giá 11.931.000
17 2CDX 70/10380/60 0,75kW 1HP – áp (m) 38.5-27 20-80 lít/min 42-34 – Đơn giá 10,960,000
18 2CDX 70/12380/60 0,9kW 1,2HP – áp (m) 44.5-30 20-80 lít/min 42-34 – Đơn giá 11,130,000
19 2CDX 70/15380/60 1,1kW 1,5HP – áp (m) 52.5-36.5 20-80 lít/min 42-34 – Đơn giá 12,400,000
20 2CDXM 70/15220/60 1,1kW 1,5HP – áp (m) 52.5-36.5 20-80 lít/min 42-34 – Đơn giá 12,480,000
21 2CDX 120/15380/60 1,1kW 1,5HP – áp (m) 42-30 40-150 lít/min 42-34 – Đơn giá 12,890,000
22 2CDXM 120/15220/60 1,1kW 1,5HP – áp (m) 42-30 40-150 lít/min 42-34 – Đơn giá 12,970,000
23 2CDX 70/20380/60 1,5kW 2HP – áp (m) 60-44 20-80 lít/min 42-34 – Đơn giá 13,130,000
24 2CDXM 70/20220/60 1,5kW 2HP – áp (m) 60-44 20-80 lít/min 42-34 – Đơn giá 13,010,000
25 2CDX 120/20380/60 1,5kW 2HP – áp (m) 51.5-36.5 40-150 lít/min 42-34 – Đơn giá 14,670,000
26 2CDXM 120/20220/60 1,5kW 2HP – áp (m) 51.5-36.5 40-150 lít/min 42-34 – Đơn giá 15,140,000
27 2CDX 120/30380/60 2,2kW 3HP – áp (m) 59-44 40-150 lít/min 42-34 – Đơn giá 17,250,000
28 2CDX 200/30380/60 2,2kW 3HP – áp (m) 52-39.5 60-210 lít/min 49-34 – Đơn giá 17,250,000
29 2CDX 120/40380/60 3kW 4HP – áp (m) 68.5-52 40-150 lít/min 42-34 – Đơn giá 18,850,000
30 2CDX 200/40380/60 3kW 4HP – áp (m) 62.5-49 60-120 lít/min 49-34 – Đơn giá 18,850,000
31 2CDX 200/50380/60 3,7kW 5HP – áp (m) 71.5-57.5 60-210 lít/min 49-34 – Đơn giá 21,120,000
32 CD 70/05380/60 0,37kW 0,5HP – áp (m) 20.7-15 20-90 lít/min 42-34 – Đơn giá 8.160.000
33 CD 90/10380/60 0,75kW 1HP – áp (m) 30.3-19.5 20-110 lít/min 42-34 – Đơn giá 9,720,000
34 CD 70/12380/60 0,9kW 1,2HP – áp (m) 35-26.5 20-80 lít/min 42-34 – Đơn giá 11,440,000
35 CDM 90/10220/60 1,75kW 1HP – áp (m) 30.3-19.5 20-110 lít/min 42-34 – Đơn giá 9,350,000
36 CD 120/20380/90 1,5kW 2HP – áp (m) 37.5-28.6 50-160 lít/min 42-34 – Đơn giá 15,260,000
37 CDM 120/20220/90 1,5kW 2HP – áp (m) 37.5-28.6 50-160 lít/min 42-34 – Đơn giá 13,490,000
38 CD 200/20380/90 1,5kW 2HP – áp (m) 31-23 80-250 lít/min 49-34 – Đơn giá 13,700,000
39 CDM 200/20220/90 1,5kW 2HP – áp (m) 31-23 80-250 lít/min 49-34 – Đơn giá 13,790,000
Back to top button