Bảng giá máy bơm nước trục đứng Pentax nhập khẩu Ý

Bảng giá máy bơm nước trục đứng Pentax nhập khẩu Ý bao gồm dòng cánh phíp và cánh Inox, chứng từ đầy đủ, hàng thường xuyên có sẵn, máy bơm ly tâm Pentax tùy theo seires với khả năng bơm được nước nóng đến 110 độ C.

Bơm trục đứng cánh phíp UV seires

 • U5V-200/7, 2HP, 220V, đường kính hút xả 42 – 42, lưu lượng 1.8 – 8.4 m3/h, cột áp 73.6 – 12.5m, đơn giá: 12.080.000
 • U5V-200/7T, 2HP, 380V, đường kính hút xả 42 – 42, lưu lượng 1.8 – 8.4 m3/h, cột áp 73.6 – 12.5m, đơn giá: 12,620,000
 • U5V-300/10T, 3HP, 380V, đường kính hút xả 42 – 42, lưu lượng 1.8 – 8.4 m3/h, cột áp 103.9 – 21m, đơn giá: 14,670,000
 • U7V-350/7T, 3.5HP, 380V, đường kính hút xả 42 – 42, lưu lượng 2.4 – 10.2 m3/h, cột áp 83.3 – 32.2m, đơn giá: 15,000,000
 • U7V-300/6T, 3HP, 380V, đường kính hút xả 42 – 42, lưu lượng 2.4 – 10.2 m3/h, cột áp 71.5 – 26.7m, đơn giá: 13,500,000
 • U7V-400/8T, 4HP, 380V, đường kính hút xả 42 – 42, lưu lượng 2.4 – 10.2 m3/h, cột áp 96.1 – 43m, đơn giá: 17,310,000
 • U7V-550/10T, 5.5HP, 380V, đường kính hút xả 42 – 42, lưu lượng 2.4 – 10.2 m3/h, cột áp 123.8 – 61m, đơn giá: 22,710,000
 • U9V-550/10T, 5.5HP, 380V, đường kính hút xả 49 – 42, lưu lượng 3.6 – 15.6 m3/h, cột áp 111 – 20.1m, đơn giá: 23,000,000
 • U18V-750/8T, 7.5HP, 380V, đường kính hút xả 60 – 49, lưu lượng 6 – 24 m3/h, cột áp 92.6 – 34.3m, đơn giá: 27,500,000
 • U18V-900/9T, 9HP, 380V, đường kính hút xả 60 – 49, lưu lượng 6 – 24 m3/h, cột áp 103.6 – 38.3m, đơn giá: 29,500,000
Bảng giá máy bơm trục đứng Pentax cánh phíp UV seires
Bảng giá máy bơm trục đứng Pentax cánh phíp UV seires

Máy bơm trục đứng cánh Inox USV (Bơm được nước nóng < 110 độ C)

 • U7SV-300/6T 3HP, 380V, đường kính hút xả 42 – 42, lưu lượng 2.4 – 10.8 m3/h, cột áp 70 – 26m, đơn giá: 21,500,000
 • U7SV-400/8T 4HP, 380V, đường kính hút xả 42 – 42, lưu lượng 2.4 – 10.8 m3/h, cột áp 93.3 – 33m, đơn giá: 28,340,000
 • U7SV-550/10T 5.5HP, 380V, đường kính hút xả 42 – 42, lưu lượng 2.4 – 10.8 m3/h, cột áp 120.1 – 55.4m, đơn giá: 32,750,000

Bơm Pentax cánh phíp ULG

 • U18LG – 920/10T 9.2HP, 380V, đường kính hút xả 60 – 60, lưu lượng 6 – 24 m3/h, cột áp 115.6 – 39.1m, đơn giá: 37,200,000
 • U18LG – 1000/11T 10HP, 380V, đường kính hút xả 60 – 60, lưu lượng 6 – 24 m3/h, cột áp 129 – 50.7m, đơn giá: 39,500,000

Máy bơm nước pentax trục đứng USLG (Bơm nước nóng < 110 độ C)

 • U3SLG 350/14T 3.5HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 0.6 – 4.8 m3/h, cột áp 155.4 – 60m, đơn giá: 44,090,000
 • U3SLG-380/16T 3,8HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 0.6 – 4.9 m3/h, cột áp 170.2-65.2m, đơn giá: 45,120,000
 • U3SLG 400/18T 4HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 0.6 – 4.8 m3/h, cột áp 196 – 75.4m, đơn giá: 48,120,000
 • U5SLG 400/14T 4HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 1,8 – 7,2 m3/h, cột áp 151,2 – 79,6m, đơn giá: 44,150,000
 • U5SLG 450/ 16T 4.5HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 1.8 – 7.2 m3/h, cột áp 172.5 – 92.1m, đơn giá: 46,950,000
 • U5SLG 550/18T 5.5HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 1.8 – 7.2 m3/h, cột áp 194.4 – 102.1m, đơn giá: 49,260,000
 • U5SLG 600/20T 10HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 1.8 – 7.2 m3/h, cột áp 216.2 – 114.3m, đơn giá: 51,200,000
 • U7SLG 750/12T 7.5HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 2,4 – 9,6 m3/h, cột áp 144,5 – 90m, đơn giá: 49,290,000
 • U7SLG 800/14T 8HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 2,4 – 9,6 m3/h, cột áp 168,5 – 105m, đơn giá: 50,810,000
 • U7SLG 900/16T 9HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 2,4 – 9,6 m3/h, cột áp 192,7 – 123,8m, đơn giá: 54,570,000
 • U7SLG 950/18T 9.5HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 2,4 – 9,6 m3/h, cột áp 216,9 – 135m, đơn giá: 59,010,000
 • U7SLG 1000/20T 10HP, 380V, đường kính hút xả, 42 – 42, lưu lượng 2,4 – 9,6 m3/h, cột áp 240,9 – 154,5m, đơn giá: 60,540,000
 • U9SLG-750/12T 7,5HP, 380V, đường kính hút xả, 49 – 49, lưu lượng 3,6 – 14,4 m3/h, cột áp 133,4 – 42,8m, đơn giá: 51,200,000
 • U9SLG 800/14T 7.5HP, 380V, đường kính hút xả, 49 – 49, lưu lượng 3,6 – 14,4 m3/h, cột áp 155,6 – 49,4m, đơn giá: 54,620,000
 • U9SLG 900/16T 9HP, 380V, đường kính hút xả, 49 – 49, lưu lượng 3,6 – 14,4 m3/h, cột áp 180,9 – 67,7m, đơn giá: 57,260,000
 • U9SLG 950/18T 9.5HP, 380V, đường kính hút xả, 49 – 49, lưu lượng 3,6 – 14,4 m3/h, cột áp 202,1 – 72,9m, đơn giá: 62,010,000
 • U9SLG 1000/20T 10HP, 380V, đường kính hút xả, 49 – 49, lưu lượng 3,6 – 14,4 m3/h, cột áp 227,2 – 84,4m, đơn giá: 63,960,000
Bảng giá máy bơm Pentax trục đứng USLG
Bảng giá máy bơm Pentax trục đứng USLG

Ứng dụng bơm trục đứng Pentax

 • Vận chuyển tuần hoàn cấp nước trong khu chung cư, cấp nước công nghiệp và nông nghiệp.
 • Hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.
 • Hệ thống lọc và rửa.
 • Cung cấp nước cho nồi hơi.
 • Hệ thống xử lý nước và thấm lọc.
 • Vòi phun, tưới tự động vv…
 • Làm chậm quá trình ngưng tụ chất lỏng hàng hoá
 • Hệ thống điều áp, tăng áp hệ thống, hệ thống làm mát, sưởi ấm…
 • Hệ thống các nghành thực phẩm về nước uống đóng chai vv..
 • Các ứng dụng phù hợp khác với máy bơm trục đứng
Back to top button