Đèn treo vách Model NV8209-2C

235.000

Đèn treo vách Model NV8209-2C

Đèn treo vách Model NV8209-2C
Đèn treo vách Model NV8209-2C

Đèn treo vách Model NV8209-2C nhiều màu và nhiều hoa văn, gồm có mẫu A – B – C lựa chọn, mẫu đèn thiết kế 1 và 2 bóng và chao đèn. Đèn treo vách phù hợp chiếu sáng và trang trí.

Đèn gắn tường - Đèn treo tường
Đèn gắn tường – Đèn treo tường
Back to top button