Đèn Spotlight Paragon

220.000

Liên hệ: 093-824-8589

Đèn Spotlight Paragon – Đèn pha tiêu điểm

Đèn Spotlight Paragon - Đèn pha tiêu điểm
Đèn Spotlight Paragon – Đèn pha tiêu điểm

Đèn Spotlight Paragon – Đèn pha tiêu điểm có hủng loại đa dạng, đèn có bao gồm transformer, bóng tùy theo loại đèn. Đèn Spotlight Paragon – đèn rọi tiêu điểm sử dụng cho việc cần sử dụng ánh sáng tập trung, hoặc sử dụng cho việc trang trí vv..

Thông thường đèn pha tiêu điểm được ứng dụng gắn cho các Showroom trưng bày, soi tranh vv..

Giá đèn Spotlight Paragon

STT Hình Chủng loại Mã sản phẩm Giá (VNĐ) Ghi chú
1

Đèn Spotlight Paragon

1bóng x 12V 50W PSLC1250 220.000 Bao gồm transformer, bóng 12V 50W
2 1bóng x 12V 50W PSLD1250 220.000 Bao gồm transformer, bóng 12V 50W
3 1bóng x 12V 50W PSLE1250 209.000 Bao gồm transformer, bóng 12V 50W
4 1bóng x 12V 50W PSLF1250 209.000 Bao gồm transformer, bóng 12V 50W
5 1 x E27 PSLLP3075 564.000 Bao gồm bóng PAR30 75W
6 1 x E27 PSLMP3075 493.000 Bao gồm bóng PAR30 75W
7 1 x E27 PSLNP3070 1.770.000 Bao gồm bóng PAR30 70W
8 1 x E27 PSLWP3075 164.000 Bao gồm bóng PAR30 75W
9 1 x E27 PSLBP3075 164.000 Bao gồm bóng PAR30 75W
10 1bóng x 12V 50W PSLV1250 217.000 Bao gồm transformer, bóng 12V 50W
11 1bóng x 12V 50W PSLX1250 217.000 Bao gồm transformer, bóng 12V 50W
12 1 x G12 PSLY70 1.366.000 Bao gồm chấn lưu, bóng 70W
13 1 x G12 PSLZ70 1.366.000 Bao gồm chấn lưu, bóng 70W
14 1 x G12 PSLP150 1.852.000 Bao gồm chấn lưu, bóng 150W
15 1 x RxS7 PSLO150 1.736.000 Bao gồm chấn lưu, bóng 150W
16 1 x RxS7 PSLQ70 773.000 Bao gồm chấn lưu, bóng 70W
17 1 x RxS7 PSLT70 670.000 Bao gồm chấn lưu, kích, tụ, bóng metal 70W
18 1 x RxS7 PSLU70 625.000 Bao gồm chấn lưu, kích, tụ, bóng metal 70W
19 PAR30 70W PSLAA70 1.009.000 Bao gồm bóng PAR30 70W
20 G12 70W PSLBB70 986.000 Bao gồm chấn lưu, bóng 70W
21 PAR30 70W PSLCC70 986.000 Bao gồm bóng PAR30 70W
22 G12 70W PSLDD70 986.000 Bao gồm chấn lưu, bóng 70W
23 12 x 1W PSLV12L 812.000
24 12 x 1W PSLX12L 812.000
25 12 x 1W PSLY12L 812.000

Bảng giá đèn Spotlight Paragon – đèn pha ray đã bao gồm 10% thuế GTGT

Back to top button