Bơm dẫn động từ Little Giant

Máy bơm dẫn động từ Little Giant “máy bơm từ” ứng dụng trong công tác bơm hóa chất, bơm xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), ứng dụng bơm hóa chất trong công nghiệp mạ dùng hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất đặc tính ăn mòn và có tính oxy hóa khác nhau, máy bơm dẫn động từ Little Giant hoạt động với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.

Máy bơm dẫn động từ Little Giant “máy bơm từ” ứng dụng trong công tác bơm hóa chất, bơm xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), ứng dụng bơm hóa chất trong công nghiệp mạ dùng hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất đặc tính ăn mòn và có tính oxy hóa khác nhau, máy bơm dẫn động từ Little Giant hoạt động với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.

Bơm hóa chất dẫn động từ Little Giant – Máy bơm từ

Little Giant là nhà sản xuất các dòng bơm dẫn động từ MD Series, MD-SC Series, MD-HC Series Pumps và TE-MD-CK Series ứng dụng bơm hóa chất có độ ăn mòn khác nhau từ hóa chất ăn mòn thấp, ăn mòn vừa đến đặc tính ăn mòn cao. Máy bơm từ Little Giant có thông số cột áp bơm và lưu lượng đa dạng phù hợp nhiều nhu cầu bơm hóa chất khác nhau.

Bơm dẫn động từ Little Giant MD Series

Bơm dẫn động từ Little Giant MD Series phù hợp bơm hóa chất, bơm Axit, xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất khác có tính oxy hóa và đặc tính ăn mòn thấp với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.

Bơm dẫn động từ Little Giant MD-SC Series

Bơm dẫn động từ Little Giant MD-SC Series phù hợp với hóa chất, Axit có độ ăn mòn trung bình, ứng dụng bơm xút (Dung dịch kiềm), ứng dụng bơm hóa chất, bơm dung môi hóa chất, bơm nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.

Bơm dẫn động từ Little Giant MD-HC Series

Bơm dẫn động từ Little Giant MD-HC Series (Máy bơm từ hóa chất) phù hợp để bơm Axit, bơm hóa chất có độ ăn mòn cao, xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất cao lên đến 93.3°C.

Bơm dẫn động từ Little Giant TE-MD-CK Series

Bơm dẫn động từ Little Giant TE-MD-CK Series phù hợp ứng dụng bơm Axit, hóa chất có độ ăn mòn cao, lưu chất phù hợp với cấu tạo, vật liệu của Máy bơm từ Little Giant.

Thông số các dòng Bơm dẫn động từ Little Giant

STTTên sản phẩmMã đặt hàngMã sản phẩmVônPhaHzAmpsWatts(HP)(LPM)
Bơm dẫn động từ Little Giant MD Series
1Bơm dẫn động từ Little Giant MD Series5880021-AA-MD230150/600.14151/2009
25890121-MD230150/600.66901/7013.2
35800122-MD230150/600.651051/3028
4581012TE-3-MD230150/601.101351/2031
55820124-MD230150/601/1243.5
65830125-MD230150/600.901851/852
Bơm dẫn động từ Little Giant MD-SC Series
7Bơm dẫn động từ Little Giant MD-SC Series5892111.5-MDI-SC230150/600.70951/3519
8589237PE-1.5-MDI-SC2301500.43501/3519
95805132-MD-SC230150/600.651051/3028
105815763-MD-SC2301500.821201/1239
115815133-MD-SC2301500.821201/1239
12581538TE-3-MD-SC230150/600.891201/2033
135815173-MDQX-SC2301500.31701/1558
14582514TE-4-MD-SC230150/600.501201/1049
15582515TE-4-MDX-SC230150/600.501201/1075.7
165835135-MD-SC230150/6012001/860
17584538TE-5-MD-SC230150/601.32201/861
18585504TE-5.5-MD-SC230150/602.83801/3102
19585514TE-5.5-MDQ-SC230150/602.23001/2109
20586504TE-6-MD-SC230150/6011.66401/2125
21587400TE-7-MD-SC230150/605.27003/4159
Bơm dẫn động từ Little Giant MD-HC Series
22Bơm dẫn động từ Little Giant MD-HC5806132-MD-HC230150/600.651051/3028
235816133-MD-HC230150/601/12
24581614TE-3-MD-HC230150/601.101351/2035
25582614TE-4-MD-HC230150/600.51201/1049
265836135-MD-HC230150/600.91941/860
27584604TE-5-MD-HC230150/601.32201/861
28585604TE-5.5-MD-HC230150/602.83401/3102
29586604TE-6-MD-HC230150/605.86401/2125
30587010TE-7-MD-HC230150/605.27003/4159
31587040TE-7-MD-HC460350/601.56803/4159
Bơm dẫn động từ Little Giant TE-MD-CK Series
32Bơm dẫn động từ Little Giant TE-MD-CK Series585600TE-5.5-MD-CK <<230150/602.83401/3102
33586600TE-6-MD-CK230150/605.86401/2125
34586610TE-6-MD-CK <<230150/605.86401/2125
35587600TE-7-MD-CK230150/605.27003/4159
36587603TE-7-MD-CK460350/601.56803/4159
Back to top button