Phụ kiện IDEC dùng cho YW SERIES Ф22

Phụ kiện điện IDEC dùng cho YW SERIES Ф22 | IDEC Accessories, tiếp điển phụ Idec gồm có loại 1NC, 2NC, 1NO, 2NO, 1NC-1NO. Bóng đèn gồm có 6V AC/DC, 24V AC/DC, 110 VAC/DC và 220 VAC/DC.

Phụ kiện điện IDEC

Phụ kiện điện IDEC dùng cho YW SERIES Ф22 | IDEC Accessories, tiếp điểm phụ Idec gồm có loại 1NC, 2NC, 1NO, 2NO, 1NC-1NO. Bóng đèn gồm có 6V AC/DC, 24V AC/DC, 110 VAC/DC và 220 VAC/DC.

PHỤ KiỆN IDEC DÙNG CHO YW SERIES Ф22
STT | ItemHình | ImageMã hàng | ModelĐặc tính kỹ thuật | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
I. TIẾP ĐIỂM PHỤ
1YW-E011NC, dùng cho loại YW29.000
2YW-E101NO, dùng cho loại YW29.000
3YW-EW022NC, dùng cho loại YW71.000
4YW-EW202NO, dùng cho loại YW71.000
5YW-EW111NC-1NO, dùng cho loại YW71.000
II. BÓNG ĐÈN
1LSED-6 (A, R, Y)6V AC/DC48.000
2LSED-6G6V AC/DC63.000
3LSED-6 (S, PW)6V AC/DC82.000
4LSED-2 (A, R, Y)24V AC/DC48.000
5LSED-2G24V AC/DC63.000
6LSED-2 (S, PW)24V AC/DC82.000
7LSED-H (A, R, Y)110 VAC/DC48.000
8LSED-HG110 VAC/DC63.000
9LSED-H (S, PW)110 VAC/DC82.000
10LSED-M3 (A, R, Y)220 VAC/DC48.000
11LSED-M3G220 VAC/DC63.000
12LSED-M3 (S, PW)220 VAC/DC82.000
G: Xanh lá cây – R: Đỏ – Y: Vàng – W: Trắng – A: Hổ phách – S: Xanh da trời – PW: Trắng sáng

Phụ kiện IDEC dùng cho YW SERIES Ф22

Ghi chú: Bảng giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT

Back to top button