Nút nhấn đèn báo công tắc IDEC A SERIES Ф16

Nút nhấn đèn báo công tắc IDEC A SERIES Ф16 – Nút nhấn – đèn báo – công tắc IDEC, A SERIES Ф16 (Push button – Pilot lamp – Switch): SPDT, nhấn nhả, SPDT, nhấn giữ. Đèn báo, nút nhấn tròn – vuông – có đèn – không đèn vv..

Mã: AB6M-M1 (G, R, Y, S, B) Danh mục: , Từ khóa: , , ,
Nút nhấn đèn báo công tắc IDEC A SERIES Ф16
Nút nhấn đèn báo công tắc IDEC A SERIES Ф16

Nút nhấn đèn báo công tắc IDEC A SERIES Ф16 – Thiết bị điện Idec

Nút nhấn đèn báo công tắc IDEC A SERIES Ф16 – Nút nhấn – đèn báo – công tắc IDEC, A SERIES Ф16 (Push button – Pilot lamp – Switch): SPDT, nhấn nhả, SPDT, nhấn giữ. Đèn báo, nút nhấn tròn – vuông – có đèn – không đèn vv..

Ghi chú: Bảng giá Nút nhấn đèn báo công tắc IDEC A SERIES Ф16 chưa bao gồm 10% thuế GTGT

Nút nhấn đèn báo công tắc IDEC A SERIES Ф16
STT | ItemHình | ImageMã hàng | ModelĐặc tính kỹ thuật | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
I. NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN, TRÒN
1AB6M-M1 (G, R, Y, S, B)SPDT, nhấn nhả85.000
2AB6M-M2 (G, R, Y, S, B)DPDT, nhấn nhả136.000
3AB6M-A1 (G, R, Y, S, B)SPDT, nhấn giữ120.000
4AB6M-A2 (G, R, Y, S, B)DPDT, nhấn giữ159.000
II. NÚT NHẤN TRÒN CÓ ĐÈN LED 24VDC
1AL6M-M14 (G, R, Y, W, A)SPDT, nhấn nhả114.000
2AL6M-M14SSPDT, nhấn nhả125.000
3AL6M-M24 (G, R, Y, W, A)DPDT, nhấn nhả157.000
4AL6M-M24SDPDT, nhấn nhả172.000
5AL6M-A14 (G, R, Y, W, A)SPDT, nhấn giữ156.000
6AL6M-A14SSPDT, nhấn giữ156.000
7AL6M-A24 (G, R, Y, W, A)DPDT, nhấn giữ167.000
8AL6M-A24SDPDT, nhấn giữ184.000
III. ĐÈN BÁO TRÒN
1AL6M-P4 (G, R, Y, W, A)24V DC85.000
2AL6M-P4S24V DC96.000
IV. CÔNG TẮC CHỌN TRÒN
1AS6M-2Y12 vị trí, SPDT138.000
2AS6M-2Y22 vị trí, DPDT213.000
3AS6M-3Y23 vị trí, DPDT213.000
V. NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN, VUÔNG
1AB6Q-M1 (G, R, Y, S, W, B)SPDT, nhấn nhả85.000
2AB6Q-M2 (G, R, Y, S, W, B)DPDT, nhấn nhả136.000
3AB6Q-A1 (G, R, Y, S, W, B)SPDT, nhấn giữ120.000
4AB6Q-A2 (G, R, Y, S, W, B)DPDT, nhấn giữ159.000
VI. NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, VUÔNG LED 24VDC
1AL6Q-M14 (G, R, Y, W, A)SPDT, nhấn nhả114.000
2AL6Q-M14SSPDT, nhấn nhả125.000
3AL6Q-M24 (G, R, Y, W, A)DPDT, nhấn nhả157.000
4AL6Q-M24SDPDT, nhấn nhả172.000
5AL6Q-A14 (G, R, Y, W, A)SPDT, nhấn giữ156.000
6AL6Q-A14SSPDT, nhấn giữ156.000
7AL6Q-A24 (G, R, Y, W, A)DPDT, nhấn giữ167.000
8AL6Q-A24SDPDT, nhấn giữ184.000
VII. ĐÈN BÁO VUÔNG
1AL6Q-P4 (G, R, Y, W, A)24V DC85.000
2AL6Q-P4S24V DC96.000
VIII. CÔNG TẮC CHỌN VUÔNG
1AS6Q-2Y12 vị trí, SPDT138.000
2AS6Q-2Y22 vị trí, DPDT213.000
3AS6Q-3Y23 vị trí, DPDT213.000
G: Xanh lá cây – R: Đỏ – Y: Vàng – W: Trắng – A: Hổ phách – S: Xanh da trời – PW: Trắng sáng

Nút nhấn đèn báo công tắc IDEC A SERIES Ф16 – Nút nhấn – đèn báo – công tắc IDEC, Nút nhấn IDEC – đèn báo IDEC – công tắc IDEC, A SERIES Ф16

Back to top button