Dịch vụ

Dịch vụ kỹ thuật điện:

– Sản xuất, lắp đặt tủ bảng điện Trung thế & Hạ thế, tủ điện điều khiển Máy bơm nước vv… Sản xuất, thi công hệ thống thang máng cáp cho hệ thống điện.

– Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điện Công nghiệp. Cung cấp giải pháp hoàn hảo và linh hoạt bao gồm thiết kế và thi công đường dây truyền tải và Trạm biến áp cấp 35kV. Bảo trì, nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống điện Công nghiệp.

Trạm biến áp 1600 kVA
Trạm biến áp 1600 kVA
Trạm biến áp 560 kVA
Trạm biến áp 560 kVA
Trạm biến áp 630 kVA
Trạm biến áp 630 kVA
Lắp đặt tủ điện
Lắp đặt tủ điện
Lắp đặt tủ điện ATS
Lắp đặt tủ điện ATS
Lắp đặt tủ điện
Lắp đặt tủ điện

Thi công hệ thống máng cáp điện
Thi công hệ thống máng cáp điện
Thi công đường dây tải điện
Thi công đường dây tải điện
Thi công đường dây & Trạm biến áp
Thi công đường dây & Trạm biến áp
Thi công Trạm biến áp 250kVA
Thi công Trạm biến áp 250kVA

Bảo trì đường dây tải điện
Bảo trì đường dây tải điện
Back to top button